Huisregels Bossche Boten:

Toiletmogelijkheden
Onze grote luxe sloepen beschikken niet over een toilet. Tijdens de vaartocht zijn er ook enkele toiletmogelijkheden. Vraag dit na bij de schipper. Houd er rekening mee dat het niet is toegestaan om voor of na de vaartocht bij omliggende restaurants van de op- of afstaplocatie naar het toilet gaat. Wildplassen is ten strengste verboden. Als dit zich voorvalt wordt de toegang tot de sloep deze persoon ontleend.

Veiligheid aan boord
Omdat wij jouw veiligheid aan boord erg belangrijk vinden is het niet toegestaan om  (deels) buitenboord te hangen voorafgaand, tijdens of na de vaartocht. Ook is het vanuit de gemeente verboden om in de singels en gracht te zwemmen. Zwemmen levert zeer gevaarlijke situaties op. Niet alleen voor jezelf maar ook voor andere gebruikers van het water.

Afval
Het is streng verboden om afval of andere objecten van de boot af te gooien. Denk hierbij ook aan versieringen als confetti. Aan boord zijn vuilniszakken aanwezig. Hierin moeten de producten met statiegeld (blikjes en flesjes), worden gescheiden van het overige afval. Wij gooien de afvalzakken weg en jullie zorgen er voor dat de sloep er aan het einde van de vaartocht hetzelfde uitziet als bij de start van de vaartocht.

Versterkte muziek
Versterkte muziek aan boord is vanuit de Gemeente ‘s-Hertogenbosch niet toegestaan. Geluid uit een box of een mobiele telefoon geldt ook als versterkte muziek. Onze schippers hebben de strenge verplichting om elke vorm van versterkt geluid te verbieden. Neem je toch een boxje mee aan boord, of wordt er toch versterkte muziek afgespeeld kan de schipper jou de toegang tot de boot ontzeggen. Houd je box dus lekker thuis.

Gedrag aan boord
Een fijne sfeer aan boord is van groot belang. Daarom is ongewenst, provocerend en/of agressief gedrag naar mede-opvarenden en/of schipper(s) direct een reden tot het staken of beëindigen van de vaartocht. Daarnaast is het nadrukkelijk niet toegestaan om overmatige hoeveelheden alcohol aan boord te nuttigen. Dronkenschap aan boord wordt niet geaccepteerd. Personen die bij aanvang van de tocht onder invloed zijn van alcohol wordt de toegang tot de boot ontzegd. De schipper van Bossche Boten is bevoegd dronken mensen van boord te zetten of zelfs de gehele tocht te staken indien hij / zij van mening is dat de situatie onveilig is.

De boot
Ga voor, na en tijdens de vaartocht zorgvuldig met de boot en de spullen aan boord om. Gebruik de banken en de kussens om te zitten. Het is niet toegestaan om tijdens de vaartocht op de banken te gaan staan. Luister hierbij altijd naar de aanwijzingen van de schipper.

Onze schipper
Aan boord ligt de leiding bij de schipper van Bossche Boten. Tijdens de vaartocht kan de schipper afwijken van de besproken route indien er zich naar het oordeel en inzicht van de schipper onverantwoordelijke of onveilige situaties voordoen of indien niet gehandeld wordt volgens de gestelde regels. De schipper zal de passagiers eenmaal waarschuwen. Indien dit niet tot het gewenste effect leidt zal de schipper de vaartocht direct beëindigen.

Luister altijd goed naar de aanwijzingen van de schipper. Heb jij vragen tijdens de vaartocht? Onze schippers beantwoorden deze natuurlijk graag.

Eigen hapjes en drankjes
Neem gerust je eigen hapjes en/of drankjes mee!  Zoals eerder gesteld dient ook het nuttigen van alcohol binnen het normale te blijven.